Grattis Monica

 
www.diabeticdesigned.se/nominera-arets-vardperson-2016/
Här kan läsa det officiella resultatet i nominerandet till årets vårdpersonal.
Monica var den bland omkr 330 sköterskor/läkare som förts fram som den mest värdiga vinnaren till denna mycket hedersamma titel.
Så himla glad och stolt är jag 😆