O-(r)-mysigt besök !!!

Då och då måste man ta sig en funderare på vem som har mest rätt att vistas i det fria på landet.
I detta fall en snok av lite större storlek som ju skall ha företräde.... fast den kunde väl ändå hålla sig ute i skogen och inte på den lilla yta, totalt sett, som är min gräsmatta.
Nu är den tillbaka i skogen....

Världen är liten....

På planet hem kom jag att sitta brevid en vädigt trevlig man som när vi började småprata visade sig vara nära vän med min kusin i Trollhättan.
Snacka om att världen är liten.... På väg från Rhodos i stolen brevid sitter en främmande man som jag plötsligt delar min verklighet med...
men det var inte slut med detta....
På min fråga om han fotograferade (han är fotograf) entrepenadmaskiner svarade han att han tillsammans med en journalist besök en invigning och manskinvisning i Vara för några veckor sedan.
Jag frågade då vilken dag han var där och han svarade fredagen varvid jag upplyste honom om att jag var där på lördagen eftsom det är min bror som äger Hüllerts.
-Är du bror med Nisse ??? undrade då Curt och berättade att han på uppdrag av Nisse skall återkomma för att göra ett reportage om företaget.
Tack Curt för en mycket trevlig samvaro under resan hem till sverige och jag hoppas vi ses igen.