FRÅN HINDENS REV

IZO-hunden.........

image258

Exempel på att "tunga ute" skall undvikas vid huvudfotografering....... men visst är han ganska
presentabel.......