O-(r)-mysigt besök !!!

Då och då måste man ta sig en funderare på vem som har mest rätt att vistas i det fria på landet.
I detta fall en snok av lite större storlek som ju skall ha företräde.... fast den kunde väl ändå hålla sig ute i skogen och inte på den lilla yta, totalt sett, som är min gräsmatta.
Nu är den tillbaka i skogen....